חיפוש באתר
 חפש
 

 
 
 
 
דף הבית >> הנחיות קליניות ונירות עמדה של האיגוד
 
ניירות עמדה והנחיות קליניות מהווים כלי רב כח להגן על העשייה הרפואית בפני מערכת המשפט. בפני בית המשפט עומד הנפגע שתובע וחוות דעת של מומחים מטעם התביעה ומטעם ההגנה. אם יש בפני בית המשפט נייר שמקובל בקונצנזוס על ידי האיגוד המקצועי, מדובר בכלי בו יכול בית המשפט להעזר בהחלטות השיפוטיות. מומחים בנושא מטעם ההסתדרות הרפואית צופים בבתי המשפט שמשתמשים בהנחיות של האיגודים כמסייעים להחלטות השיפוטיות ולעיתים קרובות מכריעים את הכף, ולכן מעודדים פרסום של הנחיות קליניות כעזר קליני ומשפטי לרופא.

מנגנון פרסום הנחיות קליניות וניירות עמדה
 • לכל נושא בו יש עניין לפתח נייר עמדה מתמנה ועדה בת 3 חברים שמנסחים את נייר העמדה.
 • עם תום הניסוח מועבר הנוסח לכלל הניאונטולוגים להערות.
 • הועדה משנה את נייר העמדה על פי ההערות ולפי ראות עיניה.
 • הועדה מוציאה נוסח חדש להערות לכל הניאונטולוגים.
 • ההערות מתוקנות והנייר מועבר להצבעה כאשר לכל מחלקה יש קול אחד.
 • רוב של 70% נחשב מספיק לקבלת נייר העמדה. לציין ששניידר/בילינסון נחשבים קול אחד.
 • ועדת נייר העמדה תוודא אחת לשלוש שנים שההנחיות לא השתנו על סמך מידע נוסף בספרות ותאשרר אותו בהצבעה חוזרת.
 • יש להשתמש בפורמט אחיד לכתיבת ניירות העמדה / הנחיות קליניות (ראה למטה).
 • המעוניינים לפתח נייר עמדה או הנחייה קלינית יפנו ליו"ר ועדת ניירות עמדה או לאחד מחברי הוועדה (לחצו כאן לפרטים)

לקריאת ניירות עמדה והנחיות קליניות של האיגוד לחץ על הקישורים הבאים:

  נייר עמדה גבול החיות (דצמבר 2009)

  הנחייה קלינית: פוליציטמיה (דצמבר 2009)

  הנחייה קלינית: הנחיות החזר אדום (יוני 2010)

  הנחייה קלינית: מעקב וטיפול בצהבת הילוד (2013) (מחליף את הנחייה קלינית: מעקב וטיפול בצהבת הילוד (יולי 2008))

 מעקב אמבולטורי אחר תינוקות עם צהבת ילודים לאחר שחרורם מבית החולים: הנחיות קליניות לרופא המטפל   (נייר מטעם איגוד רופאי הילדים, ינואר 2011)

 שימוש ב PICC (אוקטובר 2010)

 הנחייה קלינית: היפותרמיה לטיפול באספיקסיה = לניר בפורמט של הר"י לחצו כאן (אפריל 2011)

 הנחייה קלינית: טיפול בלשון קשורה (פברואר 2012)

 הנחייה קלינית: טיפול ומעקב אחר דימום סובגליאלי (אפריל 2012)

 נייר עמדה: טיפול ומניעת כאב בילודים (אוגוסט 2013) 

 האם יש צורך בסקר סטורציה בישראל (דצמבר 2012)

 טיפול בטרומבוציטופניה ביילוד (דצמבר 2014)

 הזנת על בפגים (יוני 2015)

אלח דם מוקדם (יוני 2017)  מחשבון בעברית - באדיבות ארז נדיר (קובץ אקסל עדכון אוקטובר 2017)
 
הכנת ניירות עמדה והנחיות קליניות
 
 
הכנת ניירות עמדה והנחיות קליניות
 
 
הגדרה:
נייר המגדיר עבור הרופא והמטופל את הגבולות של הטיפול המתאים למצב קליני, והמשאיר "מרחב מחיה" לרופאים לפעול על פי הבנתם.
 
הכנת הנחייה קלינית תכלול:
 
א.      הגדרה של נושא.
ב.       הקמה של קבוצה של אנשים לכתיבת ההנחיות הקליניות
ג.        סקירה של הספרות הרלוונטית והערכת המאמרים (ע"פ נספח מספר 1)
ד.       ניסוח של הנחיות קליניות על פי הספרות הרפואית
ה.      בדיקה שההנחיות חוברו לפי ה AGREE instrument  (נספח 2)
ו.        בדיקה תקופתית של ההנחיות לפי הספרות המצטברת.
 
הנחייה קלינית תנוסח בד"כ על פי התבנית הבאה:
 
 1. שם ההנחייה הקלינית.
 2. מחברי ההנחייה הקלינית.
 3. הגדרה: תיחום של הבעייה הקלינית והאוכלוסייה לגביה ההנחייה מתיחסת.
 4. סקירה של הספרות הרפואית הרלונטית בנושא. הסקירה תכלול דירוג של המאמרים וחוזק של המאמרים לפי המפורט בנספח 1.
 5. ניסוח של ההמלצות כאשר כל המלצה תציין האם יש תמיכה מוצקה בספרות על פי המדרג בנספח 1.
 6. רשימת המאמרים עליהם הסתמכו בכתיבת ההנחיות. ניתן לכלול גם רשימה של מאמרים שהוחלט שלא להשתמש בהם בשל איכותם.
 

 
 
נספח מספר 1 - שיטה לקביעת דירוג ועוצמת המאמרים הרפואיים על פי GRADE
 
א.      איכות המידע
a.       High quality (RCT and upgraded observational studies with very large effect)
b.      Moderate quality (Downgraded RCTs or upgraded observational studies with large effect)
c.       Low and very low quality (Observational studies and RCTs with major limitations)
 
ב) Strength of recommendation 
Grade 1 =   Strong (1   כשמסקנות המחקר/ים ברורות וחד משמעותיות לחיוב (> harm good ) או לשלילה(harm>good)
 
( 2    Grade 2 = Weakכשמסקנות המחקר/ים לא חד משמעותיות לגבי good/harm
 
סווג ההמלצות   נרשם כ- B    , 1A 2   וכו..
 
 
ספרות:
1- BMJ 1999; 318:527-530
2- Sackett DL et al, Evidence-Based Medicine. How to   Practice and Teach EBM.
    Churchill Livingstone, 2end Edition, 2000
3- Guyatt G, Rennie D. Users'''' Guides to the Medical Literature- A Manual for
Evidence- Based Clinical Practice. JAMA& Archives Journals 2001           
4- www.agreecollaboration.org/instrument.
5- CMAJ 2003, 169:677-680
6- CMAJ 2003, 169:672-673
7- BMJ 2008, 336:924-926
8- Chest 2008, 133: 123s- 131s(www.chestjournal.org, June 2008, Supplem, Gordon        Guyatt  et al; Grades of Recommendation for Antithrombotic Agents).
 
 
 
 
 

 
 
   חזור למעלה   |    מפת אתר  |   עיצוב אתרים עיצוב אתרים
לייבסיטי - בניית אתרים